از لحظه ی پایان فیلم ایستاده در غبار تا حالا، آرزو دارم محمدحسین مهدویان رو با دستام خفش کنم و جنازه اش رو توی دریاچه ی ارومیه دفن کنم
فقط امیدوارم هوس نکنه سراغ زندگی شهید دیگه ای بره ...