هر وقت شیرینی مافین می گیرید حواستون باشه که کِرِم وسطش فین مافین باشه نه فین آقای قناد :)

رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات /.