- فلانی! بیا نهار بریم پیتزا داوود !

- نه اونجا بغل سفارت فرانسه اس داعش گروگان میگیرمون.


خـــــــــــــــخــــــــــــخ /.