دوستان کسی هست بتونه یه قرار ملاقات بین من و پوتین جور کنه ؟!
بهش بگید یه کچل مو فرفری باید ازش حلالیت بطلبه...