اومده بود واسه ثبت نام، من فکر کردم سیاوشه اما نگو معین بود !پی نوشت: مصطفی معین در ستاد انتخابات شیراز.