هسته ای رو که دادیم رفت...
جیسون رضاییان و حکمتی هم که شاه مهره های اطلاعاتی کدخدا بودن آزاد شدند...
آمریکا هم باز به تحریم هاش در حوزه های دیگه ادامه خواهد داد...
.
.
.
.
.
و من هم به فکر پر کردن ماتحت روحانی و ظریف در مسیر اجرای برجام با اضافه بتون های ریخته شده در قلب راکتور اراک ... !