احتمالا از شروط وزیرخارجه آمریکا در مذاکرات با دولت بعدی ما، آزادی جواد ظریف و چند زندانی دیگه باشه .