برخلاف همه اراجیفی که رسانه های این وری و اون وری منتشر می کردند فقط سخن کدخدا آرومم کرد:


"مذاکره در موضوعات خاص اشکالی ندارد؛

منتها گفتم من اعتماد ندارم، خوشبین نیستم به مذاکره، لکن میخواهند مذاکره کنند، بکنند؛

ما هم به اذن‌الله ضرری نمیکنیم.

یک تجربه‌ای در اختیار ملّت ایران است که این تجربه ظرفیّت فکری ملّت ما را بالا خواهد برد."


پی نوشت: رهبر من، کدخدای من است.