در نهم دیماه 88 با ندای حسین حسین آمدیم، وای به آن نهم اسفندی که با ندای یا فاطمه بیاییم ...پی نوشت اول: دوم اسفند ماه امسال مصادف با آغاز فاطمیه اول است.
پی نوشت دوم: اکبر و اصغر و طوله هایشان غلطی کنند، کاری می کنیم که در کتابهای تاریخ هم نوشته نشود.
پی نوشت سوم: میدونم توله رو با ت می نویسن ! دوس دارم اینطوری بنویسم! شما بشینید فکر کنید و ببنید چرا با ط نوشتم و حرف ه آخر کلمه چه معنی میده!