هنوز هم بعد از سی و اندی سال، برای بالا بردن سطح نشاط جامعه در دهه فجر از تقلید صدای هلیکوپتر با دهن استفاده میکنن ...