یک دست چای تازه و یک دست چشم و چال

خوابی عمیـــــق کنارِ لپ تاپم آرزوست!
(کاکتوس)

پی نوشت اول: ما را فقط در زمان بحران به یاد می آورند! له شدیم زیر خرده کارهای جدید و قدیم.
پی نوشت دوم: لحن شعر بر گرفته از شعر "یک دست جام باده و یک دست زلف یار" مولانا.
پی نوشت سوم: خدا لعنت کنه اونی رو که هاشمی رو تایید صلاحیت کرد.