تقریبا اواخر تابستان یا اوایل پاییز، در ساختمانی که داخل خیابان انقلاب بود مستقر شدم .
دیدن بوزینه ها از پشت پنجره و بالا پایین پریدن و کتک خوردن و تماشای مبارزه شون با سطل های آشغال تفریح هر روزم بود.
از یک روزی تصمیم بر این شد که اسید به چهره ی این منظره پاشیده بشه و ضجه زدن این آشغال گوشت های متحرک رو بیشتر ببینیم !

از اون روز به بعد، هم لت و پار شدنشون توی اینترنت رو می دیدم و هم کتک خوردنشون توی خیابون :)
پی نوشت: موزیک بک گراند اون روزهام این آهنگ بود