جرج سورس میفرماید:
البته من در 14 ژانویه 2005 بعد از سخنرانی جواد ظریف در موسسه جامعه باز1، حدود یک ساعت با او صحبت کرده بودم و دغدغه های خود را در خصوص روابط ایران و امریکا با توجه به پیشینه ای از بی اعتمادی نسبت به برنامه اتمی ایران و نیز تنش های تاریخی ناشی از نقش ایالات متحده در خاورمیانه به ظریف که آن زمان سفیر ایران در سازمان ملل بود، منتقل کرده بودم.


1- این موسسه به مدیریت جرج سورس با فعال کردن مراکز مطالعاتی در کشورهای مختلف و سپس با ارزیابی مخالفان دولت مرکزی و حمایت از مطبوعات و جریانات مخالف دولت، زمینه را برای انقلابی آرام و به شکست کشاندن دولت و یا حکومتها فراهم می‌نماید.

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی